VENEZZIA Palazzo Cavalli

Ceremonija civilnog venčanja

Vencanje u Veneciji

2.850€

 • Asistencija oko administrativnih i birokratskih poslova
 • Asistencija i konsultacije oko pripreme dokumenata
 • Rezervacija datuma venčanja u Palazzo Cavalli (ponedeljak- petak od 09:00 -13:00)
 • Rezervacija matičara za civilnu ceremoniju venčanja
 • Sastanak sa mladencima dan pre ceremonije
 • Prevodilac tokom ceremonije
 • 2 svedoka za potpisivnje u matične knjige 
 • Prisustvo koordinatora venčanja ceremoniji 
 • Isporuka Internacionalnog venčanog lista

Dodatne usluge ( uz doplatu)

 • Najam gondole
 • Profesionalni Fotograf
 • Buket za mladu
 • Cvetna dekoracija
 • Frizer, šminker
 • Najam venčanice i odela, renesansnih kostima…
 • Muzičari ( gitara, harfa, violina, pevač… duo, trio…)

 


Print   Email